Мисија

Форум-ЦСИД е водечка македонска невладина организација којашто е посветена на истражување на стратегиските аспекти и политички решенија на актуелни и иновативни национални, регионални и европски прашања. Од 1997 г., Центарот има значајна улога во зајакнување на улогата на цивилниот сектор и зголемување на неговото влијание во формирањето на националните политики и креирањето на политики насочени кон постигнување на неопходните стандарди за Евро-атланската интеграција на земјава. Освен тоа, Центарот нуди поддршка на заедниците, олеснувајќи ги реформите во различни области на јавните служби.