Monthly Archives: мај 2012

Рекламни кампањи со парите на граѓаните

Наместо да ги решаваат проблемите во општините, градоначалниците ќе се фалат за сработеното и тоа со парите на граѓаните. На девет месеци пред одржувањето на локалните избори некои од нив решија порано да ја започнат предизборната кампања со нова практика, … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Граѓаните и фискалната политика на општините

Со систематско едногодишно истражување кое Форум-ЦСРД (www.forum-csrd.org.mk) го направи минатата година во 84 општини во Република Македонија и градот Скопје се покажа дека граѓаните најмалку и најлошо се информирани за фискалната политика на општините. Односно за формирање и трошење на … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Наместени тендери во Охрид

Сектор за внатрешни работи Охрид, до Основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 11 лица вработени во локалната самоуправа одговорни за спроведување на тендерска постапка, надзор и контрола на квалитет на изведените работи. Тие се сомничат дека  во текот на … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Децентрaлизација и финансирање на општините

Суштината на децентрализацијата е дека локалната власт треба да има овластување и одговорност за сопствено финансирање на локалните потреби на граѓаните. Во принцип, тоа значи за да се обезбеди целосна фискална автономија потребно е да локалната власт има право да … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Извори на финасирање на општините

Според Закон за финасирање на единиците на локана самоуправа извори на финасирање на општините се: Сопствени извори на приходи, дотации од средства од буџет на Република Македонија и од буџетите на фондовите. Сопствени извори на приходи се: Локални даноци, утврдени … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment