Monthly Archives: мај 2012

Фази на фискална децентрализација

Според Закон за финасирање на единиците на локалната самоуправа, во република македонија е предвидено фискалната децентрализација да се реализира во процес и во фази, во склад со институционалниот и фискалниот капацитет на опптините поединечно. Прва фаза од фискална децентрализација почна … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment