Monthly Archives: ноември 2012

Ребаланси на општинските буџети во 2012

Следејќи ги буџетските активности на најголемите општини во Македонија, Фискален монитор редовно врши проверка на веб страните на општините и нивните службени гласници. Од достапните извори кај потранспарентните општини, кои редовно ги ажурираат своите веб страни и уредно ги објавуваат … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment