Monthly Archives: август 2013

Чудниот случај со буџетското планирање на Општина Карпош

Деновиве Советот на Оштина Карпош го прифати вториот квартален буџетски извештај за извршување на Буџетот на општината. Од него може да се види дека во првите шест месеци од годината општината реализирала 18,2% од планираните приходи за целата година и … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment