Author Archives: fiskalenmonitor

Колку планираат општините да потрошат годинава за привремени вработувања?

Од достапните буџети на единиците на локалната самоуправа можат да се направат споредби помеѓу општините во однос на нивните планови за разни трошења во текот на годината. Овде ќе претставиме една споредба за трошоците што поголемите општини во Македонија планираат … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Пет големи општини немаат волја да ги објават буџетите

Иако поминува веќе вториот месец од годинава, голем дел од општините на своите официјални веб страни сѐ уште ги немаат објавено буџетите кои нивните општински совети ги изгласале во декември минатата година. Куманово, Тетово, Кисела Вода, Струга и Чаир се … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Чудниот случај со буџетското планирање на Општина Карпош

Деновиве Советот на Оштина Карпош го прифати вториот квартален буџетски извештај за извршување на Буџетот на општината. Од него може да се види дека во првите шест месеци од годината општината реализирала 18,2% од планираните приходи за целата година и … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Буџетските податоци од општина Центар достапни преку Фискален монитор

Општина Центар е шеснаесеттата општина која ја вклучуваме во буџетското мониторирање преку веб страната на Фискален монитор. Со тоа ја исправаме неправдата кон оваа општина, која иако е 16-та во Македонија по големина на население со 45.412 жители според последниот … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment

Каде се усвоените локални буџети?

Познатата пракса на буџетската нетранспарентност на македонските општини продолжува. Иако поминаа веќе две недели од новата 2013 година, најголемиот дел од општините ги немаат објавено усвоените буџети за оваа година на своите веб страни. Веројатно по примерот на централната власт, … Continue reading

Posted in Актуелности | Leave a comment