Државата троши повеќе отколку што има

Во последните три години Македонија е задолжена една милијарда евра, а бруто  надворешниот долг достигнал 66,7 одсто од БДП.
Буџетскиот дефицит на Македонија за перидот  јануари-март изнесува 4,2 милијарди денари или 0,9 отсто од БДП. Тоа е последица на  остварените буџетски приходи во висина од 31,8 милијарди денари и буџетски расходи во висина од 36,33 милијарди денари.

Извор: Парламентарна расправа за ребаланс на буџетот на РМ

Be Sociable, Share!
    This entry was posted in Актуелности. Bookmark the permalink.

    Comments are closed.