Општина Велес го намали буџетот за 4,4 проценти

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 15 ноември донесе одлука да го измени и дополни буџетот на општината. Според усвоените измени, вкупните приходи се намалуваат за 4,4% од претходно планираните и сега изнесуваат 651,555,887 денари. Најголемо намалување има кај даночните приходи, од околу 32%, и тие сега се проектираат на 124,449,934 денари, наместо претходните 164,183,266 денари.
Истовремено, планираните расходи за годинава се намалени за 10% – од претходно проектираните 722,263,477 денари, на 656,555,887 денари, што значи и дека дефицитот се планира да биде за 37 милиони денари помал отколку претходно планираниот од 42,000,000 денари.

Be Sociable, Share!
    This entry was posted in Актуелности. Bookmark the permalink.

    Comments are closed.